Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

siostrzyca
Reposted fromprzeciwdeszczowy przeciwdeszczowy viabudas budas
siostrzyca
3076 9c74
Reposted fromTugasafado Tugasafado viabudas budas
siostrzyca
Reposted fromkelu kelu viaKrzychulec Krzychulec
siostrzyca
7535 dee6 500
Reposted fromtfu tfu
siostrzyca
7558 1a55
Reposted fromtfu tfu
siostrzyca
8160 b8ba
siostrzyca
Reposted fromgruetze gruetze viajoannna joannna
siostrzyca
7075 823e 500
Reposted fromseaweed seaweed viajoannna joannna
siostrzyca
7056 28c2 500
Reposted fromxawery xawery viajoannna joannna
siostrzyca
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. Nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.
— Jakub Żulczyk " Ślepnąc od Świateł"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajoannna joannna
4024 99db 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viajoannna joannna
siostrzyca
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajoannna joannna
siostrzyca
7932 1cd1 500
Reposted fromTamahl Tamahl viabudas budas
siostrzyca
5733 9c3f 500
Reposted frombudas budas viatomash tomash
siostrzyca
9522 9e5c 500
Reposted frombudas budas
siostrzyca
9535 388a 500
Reposted frompomoor pomoor viabudas budas
siostrzyca
9553 8292 500
Reposted frombudas budas
siostrzyca
siostrzyca
2149 1842
Reposted fromTankistD TankistD viabudas budas
siostrzyca
9763 0fd0 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl