Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

siostrzyca
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu
siostrzyca
Reposted fromFlau Flau vialubisztosuko lubisztosuko
siostrzyca
7227 6284 500

notebelow:

fretful-ferret:

heyholden:

November 1st

December 1st


The rest of the year:

Reposted frommarvinetta marvinetta vialubisztosuko lubisztosuko
siostrzyca
9305 a6c8 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatomash tomash
siostrzyca
0833 1494 500
5216 bb43 500
Reposted fromdivi divi vianoisetales noisetales
siostrzyca
6503 864c
Reposted fromnazarena nazarena vianoisetales noisetales
siostrzyca
7490 b906 500
ok
Reposted fromqb qb vianoisetales noisetales
siostrzyca
0197 231d
siostrzyca
3848 9967
Powinienem napisać,"też Cię kocham". Byłoby łatwiej.
Reposted fromPoranny Poranny viatoniewszystko toniewszystko
siostrzyca
4202 93b1
Reposted fromzciach zciach viatoniewszystko toniewszystko
siostrzyca
5235 661a 500
Reposted fromtfu tfu
siostrzyca
2683 48be
Reposted fromGIFer GIFer viaorelh orelh
siostrzyca
3243 3d40
Reposted fromdatfeel datfeel viatfu tfu
siostrzyca
Podobno mieszkańcy Kambodży to jedni z najszczęśliwszych ludzi świata. W języku khmerskim nie istnieje słowo "depresja". Za to jest powiedzenie: "Woda w moim sercu opadła". A niski poziom wody ma taki sam wpływ na serce jak na pole ryżowe. Sprawia, że serce wysycha i nie daje plonów. Nie ma też słów "stres pourazowy", choć w latach 1975-79 w wojnie domowej zginęła tu jedna piąta populacji."
— Marcin Fabjański, "Architektura emocji: woda w sercu", Gazeta Wyborcza Duży Format, 05.03.15
Reposted fromstonerr stonerr viajoannna joannna
siostrzyca
6573 8012 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
siostrzyca
6732 e2e2 500
Reposted fromkelu kelu viaKrzychulec Krzychulec
siostrzyca
3297 b404
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaorelh orelh
siostrzyca
5213 8dfd 500
Reposted fromalicemerry alicemerry viaorelh orelh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl